Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
173 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Title:
Wymogi stawiane mikroprzedsiębiorcom w związku z dotacjami z funduszy strukturalnych : na przykładzie działania 3.4 : "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego = Requirements for Micro-enterprises Seeking Grant Financing from Structural Funds : Based on the Example of Measure 3.4 "Micro-enterprises" under the Integrated Regional Operational Programme
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 155-173. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Kreatywna księgowość w praktyce = Creative Accounting in Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Syntetyczny miernik zarządzania i analiza produktywności przedsiębiorstwa = A Composite Measure of Management and an Analysis of Enterprise Productivity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Author:
Cieślak Iwona , Dobija Mieczysław
Title:
Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego = Theoretical Foundations for Human Capital Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej = Budgeting for Enterprises and the Neo-classical Theory of Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 25-33. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Dowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Jednostka skali ilorazowej w rachunkowości kosztów pracy = The Quotient Scale Unit in Labour Cost Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Rachunkowość jako system pomiaru wartości = Accounting as System of Value Measurement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 51-55. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych = Labour Productivity, the Exchange Rate, and Financial Statement Consolidation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 143-154. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Fuzje w aspekcie prawnym, podatkowym i bilansowym = Legal, Tax, and Balance Sheet Aspects of Mergers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 101-117. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Rewizja finansowa jako podstawa obiektywizacji wyniku finansowego spółek giełdowych = Financial Audit as the Basis of Objectivity in Reporting the Financial Results of Public Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 83-100. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii stelażu = Balance Sheet Valuation of Financing Instruments Based on the Example of the Straddle Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 735 (2007) , s. 129-142. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article