Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Author:
Title:
Czynniki określające rozmiary firm = Factors Determining the Size of Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 758 (2007) , s. 141-154. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Kurs walutowy w regułach polityki monetarnej = The Exchange Rate in Monetary Policy Rules
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 758 (2007) , s. 23-33. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Teoretyczne uzasadnienia niezależności regulatorów usług użyteczności publicznej = Theoretical Justifications for the Independence of Public Utility Service Regulators
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 758 (2007) , s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Zarys ewolucji koncepcji kursu walutowego równowagi = The Evolution of the Equilibrium Exchange Rate Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 758 (2007) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Wpływ deflacji i pułapki płynności na skuteczność polityki pieniężnej = The Impact of Deflation and the Liquidity Trap on the Effectiveness of Monetary Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 758 (2007) , s. 51-64. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Stabilność finansowa a polityka pieniężna = Financial Stability and Monetary Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 758 (2007) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Podstawowe uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce = Household Savings in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 758 (2007) , s. 155-171. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Author:
Title:
Reformy gospodarcze i nowa polityka ekonomiczna w Argentynie po kryzysie lat 1999-2002 = Economic Reforms and the New Economic Policy in Argentina after the 1999-2002 Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 758 (2007) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Author:
Title:
Nowe modele wzrostu gospodarczego = New Economic Growth Models
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 758 (2007) , s. 125-139. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 758 (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Author:
Szopa Bogumiła , Leszczyńska Małgorzata
Title:
Rola państwa w kształtowaniu dochodów rolniczych - aspekty teoretyczne = The Role of the Government in Forming Agricultural Incomes -Theoretical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 758 (2007) , s. 109-124. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article