Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
174 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS = Implementation and Application of the Eco-management System and EMAS Audit
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 732 (2007) , s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce = Use of the Forest Fund and the Agricultural Land Protection Fund in Financing Environmental Projects in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 732 (2007) , s. 75-94. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw = Public Aid as a Source of Enterprise Financing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 732 (2007) , s. 123-140. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Zmiany w polityce przemysłowej w Polsce w rezultacie transformacji niszowej = Changes in Poland's Industrial Policy Due to the Systemic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 732 (2007) , s. 157-174. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce = Tax Preferences as cm Element of the Environmental Protection Financing System in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 732 (2007) , s. 109-122. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce = The Emission Permits Trading System in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 732 (2007) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Opłaty ekologiczne w Polsce = Environmental Fees in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 732 (2007) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Zmiany roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu polityki ekologicznej w Polsce = Changes in the Role of Environmental Protection and Water Management Funds in Financing Environmental Policy in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 732 (2007) , s. 51-74. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Ekonomiczna analiza opłat za pobór wód i zrzut ścieków w sektorze komunalnym w Polsce = An Economic Analysis of Water Abstraction and Wastewater Discharge Charges in the Municipal Sector in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 732 (2007) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article