Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 7
1

Title:
Kapitał zagraniczny a wrażliwość banków na stosowane w Polsce instrumenty polityki pieniężnej = Foreign Capital and the Sensitivity of Banks to Monetary Policy Instruments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 754 (2007) , s. 53-71. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Z historii doktryny samorządu terytorialnego = Local Government Doctrine
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 754 (2007) , s. 123-136. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Kierunki ewolucji polityki pomocy publicznej w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Trends in the Evolution of Public Aid in Light of Poland's Accession to the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 754 (2007) , s. 151-168. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Forma własności a efektywność: przegląd analiz teoretycznych i badań empirycznych = Ownership Form and Effectiveness: a Review of Theoretical Analyses and Empirical Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 754 (2007) , s. 105-122. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Ewolucja systemu finansowania szkolnictwa wyższego w Australii = The Evolution of the Higher Education Financing System in Australia
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 754 (2007) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce = The Tax Wedge as a Barrier to Growth in the Polish Job Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 754 (2007) , s. 73-85. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro = Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 754 (2007) , s. 17-38. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article