Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
298 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 15
1

Author:
Title:
Uznawanie i prezentacja rezerw i zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej = The Recognition and Presentation of Provisions and Contingent Liabilities in Corporate Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 113-130. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
XBRL jako etap ewolucji sprawozdawczości finansowej = XBRL as a Stage in the Evolution of Financial Reporting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 199-212. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = An Assessment of Pension Funds Following the Amendment of the Law on the Organisation and Operation of Pension Funds in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 141-150. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Raport roczny banków jako źródło informacji dla inwestorów = Banks' Annual Reports as a Source of Information for Investors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 151-165. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w Polsce po 1 stycznia 2005 roku = Financial Reporting of Companies Listed on the Stock Exchange in Poland after 1 January 2005
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 131-140. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Inwentaryzacja w świetle metod badania sprawozdania finansowego = Stocktaking in Light of Methods for Checking Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 185-197. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Jakość badania sprawozdania finansowego w świetle dyrektyw Unii Europejskiej = The Quality of Financial Report Checking in Light of European Union Directives
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 213-228. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej = Financial Analysis by Means of a Tool Used to Check a Company's Financial Situation and Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 167-184. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego = Financial Analysis Indicators in Light of Professional Regulations on Financial Report Auditing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Audyt wewnętrzny i jego miejsce w zintegrowanym systemie kontroli jednostki = Internal Audits and their Place within an Integrated System of Control in Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 101-112. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej = Accounting for Corporate Environmental Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 59-77. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej = The Role of Accounting in Creating Corporate Social Responsibility
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 79-99. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
13

Title:
Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu = Accounting as an Information Source for Controlling
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 35-58. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
14

Title:
Rachunek kosztów działań w procesie zarządzania przedsiębiorstwem = Cost Accounting in the Process of Company Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 229-245. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
15

Title:
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych = The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 750 (2007) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID