Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
191 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 13
1

Title:
Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii strangle = Balance-sheet Valuation of Financial Instruments using the Example of the Strangle Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Author:
Title:
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002 = Economic Factors Governing Enterprise Bankruptcy and its Extent in Poland, 1990-2002
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych = The Significance of Assets and Liabilities in Regard to Deferred Income Tax in the Balance Sheets of Companies Listed on the Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 95-109. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw w aspekcie wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych = Micro-enterprise Accounting in Regard to the Information Requirements of Structural Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 163-176 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Rozmiar działalności a poziom kosztów operacyjnych szpitala = The Scale of Activities and Operating Costs of a Hospital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 177-191 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Informacyjny charakter systemu rachunkowości = The Information Character of the Accounting System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 147-162. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Stopa procentowa bez ryzyka w procesie inwestowania = No-risk Interest Rates in the Investment Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 111-123. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Unikanie ujawniania strat w sprawozdaniach finansowych : wyniki analizy empirycznej = Avoiding the Disclosure of Losses in Financial Reportsn : the Results of an Empirical Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Rachunkowość a gospodarka towarowo-pieniężna = Accounting and the Money-Goods Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej = Use of the Analytical Production Function in the Process of Wage Incentives
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych = The Predictive Aspect of Hedge Transactions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych = The Production Function and the Level of Bonus Pay
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
13

Title:
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 752 (2007) , s. 137-146. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article