Record detailsTitle:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008
Physical description:
457 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Teoria wzrostu kapitału jako podstawa spójności społeczno-ekonomicznej = Capital Growth Theory as the Basis of Socio-Economic Cohesion
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 12 (2008) , s. 199-210. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Gospodarka społeczna a wyzwania rozwojowe Polski współczesnej = Social Economy and Development Challenges in Modern Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 12 (2008) , s. 379-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Premia za ryzyko w kształtowaniu wartości godziwych = Risk Premium as a Determinant of Fair Values Creation
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 12 (2008) , s. 337-348. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Model spójności społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej : wnioski dla Polski = The Model of the EU Socio-Economic Coherency : Conclusions for Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 12 (2008) , s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce = Structure of Education as a Main Determinant of Fair Salary Inequalities
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 12 (2008) , s. 321-336. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna = Prosocial Behaviors in Company and Socio-Economic Cohesion
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 12 (2008) , s. 409-421. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej = Causes and Implications of Jobless Economic Growth in Poland in 1995-2005 in the Perspective of Socio-Economic Cohesion
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 12 (2008) , s. 257-268. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego = Injustice in Labour Relations as a Threat of Common Good
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 12 (2008) , s. 223-234. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu = The Image of Entrepreneur in Poland as an Element of Social Legitimation / Delegitimation of New System
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 12 (2008) , s. 397-408. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Łukawerze
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 12 (2008) , s. 9-12
Access mode:
varia