Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
222 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 13
1

Title:
Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych jako podstawa MSSF = Conceptual Premises of Drawing Up and Presenting of Financial Reports as the Basis of IFRS (International Financial Reporting Standards)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 39-52. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych = Analysis of the Accrual and Cash View of Public Finance Sector Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Perspektywy rozwoju polskiego prawa bilansowego = Development Prospects of Polish Balance Sheet Accounting Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 159-177. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian = Assessment of the Effectiveness of Open Pension Funds in Poland - Current State and Prospects for Change
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 79-95. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Polityka rachunkowości a szacowanie wartości w polskim prawie bilansowym na przykładzie utraty wartości aktywów = Accounting Policy vis-à-vis Estimating Value in Polish Balance Sheet Accounting Regulations, Illustrated by the Example of Loss of Asset Value
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 53-63. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Rachunkowe i pozarachunkowe kategorie wartości przedsiębiorstwa i wartości firmy = Accounting and Non-Accounting Categories of the Value of an Enterprise and Value of a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej = Environmental Protection in Financial Reporting - Harmonisation in European Union Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Współczesne oblicze sprawozdania finansowego = The Current Nature of Financial Reporting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Author:
Title:
Częstotliwość tworzenia rezerw i ich wpływ na kształtowanie sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw = The Frequency of Creating Reserves and their Impact on the Financial Situation of Polish Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 199-222. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Sprawozdawczość finansowa banku a proces zarządzania ryzykiem = Financial Reporting in Banks and Risk Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 65-77. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Wybrane modele analizy dyskryminacyjnej w realizacji celów badania sprawozdań finansowych = Selected Models of Discriminant Analysis in Achieving the Goals of Financial Report Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 123-135. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Wiarygodność badania sprawozdania finansowego w zarządzaniu jednostką gospodarczą = The Credibility of Financial Report Analysis in the Management of Economic Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
13

Title:
Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału = Intellectual Capital in Light of the Evolution of Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 768 (2008) , s. 137-157. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article