Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 6
1

Title:
Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski = Social Inequalities, Human Capital Accumulation, and Economic Growth : an Attempt to Empirically Verify Interdependencies on the Example of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 786 (2008) , s. 43-67. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Wzrost gospodarczy, kapitał społeczny, nierówności społeczne z perspektywy uwarunkowań instytucjonalnych = Economic Growth, Social Capital, and Social Inequalities from the Perspective of Institutional Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 786 (2008) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Dylematy pomiaru efektów zewnętrznych na przykładzie rynku dóbr i usług sieci komputerowej = Network Externality Measurement Dilemmas in the Case of the Network Goods Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 786 (2008) , s. 85-99. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności gospodarki = Human Capital as a Determinant of Innovation in an Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 786 (2008) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce = Structural and Technological Changes and the Situation on the Labour Market in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 786 (2008) , s. 101-122. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego = Linkages between Human Capital and Inequalities in the Theory of Endogenous Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. . - nr 786 (2008) , s. 23-41. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article