Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
129 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 7
1

Title:
Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy = Dilemmas of the Renewed Lisbon Strategy in the Area of the Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 789 (2008) , s. 21-38. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Wykorzystanie metody składowych głównych i składowych niezależnych w analizie kształtowania się wydatków gospodarstw domowych = Using the Main Component and Independent Component Method in Analysing Household Expenditure
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 790 (2008) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Author:
Kudełko Joanna , Matuszkiewicz Tadeusz
Title:
Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego = Analysis of the Assumptions of the Development of Eastern Poland Operational Programme, the Development Projects Planned, and the Programme's Importance for the Sub-Carpathian Region
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 789 (2008) , s. 95-109. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Author:
Golik Danuta , Nelec Wacław
Title:
Ocena realizacji strategii rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji europejskiej w latach 2000-2006 = Assessment of the Implementation of the Development Strategy for the Mielec Sub-Region in Light of European Integration in the Years 2000-2006
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 789 (2008) , s. 69-94. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Ocena kosztów i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu według metodologii cost benefit analysis = Assessment of the Costs and Benefits of Poland's Membership of the European Union in the Area of Industry, According to a Cost-Benefit Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 789 (2008) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich = Dilemmas in the Assessment of Costs and Benefits Arising from European Integration in Regard to Agriculture and Rural Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 789 (2008) , s. 39-52. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów = The Consequences for Polish Regions of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 789 (2008) , s. 53-67. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article