Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Badanie wrażliwości miar Jeffreysa-Matusity i Canberry na małe zmiany wartości zmiennych = Testing the Sensitivity of Jeffreys-Matusita and Canberra Measures to Small Changes in the Values of Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 797 (2008) , s. 143-159. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Analiza przestrzenno-czasowa rynku pracy osób w okresie starości ekonomicznej w Polsce w latach 1999-2005 = Temporal-Spatial Analysis of the Labour Market during Economic Old-Age in Poland, 1999-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 797 (2008) , s. 51-75. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela - analiza symulacyjna = The Impact of Selected Dependence Structures on the Risk of an Insurer's Ruin - a Simulation Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 797 (2008) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Author:
Title:
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004 = Analysis of Spatial Differentiation in the Level of Socio-Economic Development of Districts (powiaty) in the Małopolskie Region, 2000-2004
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 797 (2008) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Dobór wartości początkowych w modelu wyrównywania wykładniczego Browna a wyniki prognozowania = Selection of Initial Values in Single Exponential Smoothing Method and Forecasting Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 797 (2008) , s. 129-141. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Ocena hipotez związanych z modelami wyceny aktywów kapitałowych dla wybranych funduszy inwestycyjnych = Assessment of Hypotheses Connected with Capital Asset Pricing Models for Selected Investment Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 797 (2008) , s. 161-171. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Analiza zmian wielkości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005 = Analysis of Changes in Long-term Unemployment in Poland Compared to the European Union, 1997-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 797 (2008) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Klasyfikacja podmiotów gospodarczych ze względu na sytuację finansową = Classification of Economic Entities According to their Financial Situation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 797 (2008) , s. 87-107. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Badanie zmian w uporządkowaniu województw ze względu na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999 i 2004 = Analysis of Changes in the Categorisation of Regions Due to the Situation on the Labour Market in Poland in 1999 and 2004
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 797 (2008) , s. 23-50. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article