Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
197 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 14
1

Title:
Kapitał mniejszości w rachunkowości = Equity Capital in Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Natura i piękno zapisu podwójnego = The Nature and Beauty of Double-Entry Bookkeeping
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Wycena instrumentów finansowych według ceny nabycia i wartości rynkowej na przykładzie strategii spread motyla = Pricing of Financial Instruments according to Purchase Price and Market Value Illustrated by the Example of Butterfly Spread Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 109-124. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce = The Structure of Knowledge in Society as a Determinant of Fair Wage Inequalities in the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Oszukańcza sprawozdawczość finansowa wobec teorii kontraktów i teorii agencji = Fraudulent Financial Reporting in the Face of Contract Theory and Agency Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 93-108. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Pojęcie i zakres audytu wewnętrznego w systemie informatycznym rachunkowości = The Notion and Scope of the Internal Audit within a Software Accounting System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Rachunkowe i podatkowe aspekty ewidencji dotacji z funduszy strukturalnych = Accounting and Tax Aspects of Reporting Subsidies from Structural Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 137-150 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych = The Possibilities for Using Actual Exchange Rates in Foreign Currency Hedging Transactions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Author:
Title:
Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej = Use of Decision Trees to Forecast the Bankruptcy of Enterprises in the Construction Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 165-175. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Odpowiedzialność za nieprawidłowości występujące w badanym sprawozdaniu finansowym = Responsibility for Irregularities that Occur in an Audited Financial Report
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 187-197. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości odroczonego podatku dochodowego = The Harmonisation and Standardisation of Deferred Income Tax Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności = Particular Cases of Valuing and Reporting Liabilities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
13

Title:
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 151-164. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
14

Title:
Istota pracy w fizyce i rachunkowości = The Nature of Work in Physics and Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. . - nr 796 (2009) , s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article