Szczegóły rekorduTytuł:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
Opis fizyczny:
514 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 159-175 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 25-45 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Rola przedsiębiorców w zasilaniu budżetu państwa
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 125-138 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych : perspektywa Unii Europejskiej
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 100-113 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 114-124 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 475-484 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
7

Tytuł:
O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 269-283 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 259-268 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 176-185 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 400-415 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 46-68 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych
Źródło:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 361-368
ISBN:
978-83-208-1944-1
rozdział w monografii
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID