Szczegóły rekorduTytuł:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
325, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy pracach, Bibliogr. przy pracach
ISBN:
83-89879-04-2
materiały konferencyjne
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej = Main Aspects of Improving Human Resources Management in the Public Sector
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Proces planowania negocjacji gospodarczych = The Process of Business Negotiations Planning
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 99-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Autor:
Kozioł Leszek , Barwacz Kazimierz , Michalik Katarzyna
Tytuł:
Problemy nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych = Problems of Corporation Supervision in Municipal Companies
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Zarządzanie jakością a prakseologia = Quality Management and Praxeology
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 63-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Autor:
Kozioł Leszek , Muszyński Jacek , Muszyński Zenon
Tytuł:
Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa = Aspects of Balanced Development of Turism and Recreation in the Tarnów Region
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Tytuł:
Zarządzanie komunalnym zasobem nieruchomości mieszkaniowych = Management of Communal Residential Real Estates Resources
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 159-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Organizacja procesów informacyjnych dla potrzeb zarządzania firmą = Organisation of Information Processes for the Needs of Company Management
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 237-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Tytuł:
Diagnoza potencjału kwalifikacyjnego pracowników banku = Diagnosis of Qualifying Potential of Bank Employees
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 277-294. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Wyzwania w procesach przekształceń strukturalno-własnościowych mienia komunalnego we współczesnym samorządzie gminnym = Challenges in Structural - Ownership Changes Processes of Municipal Property for Modern Commune Self-Government
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 121-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przemiany struktur i procesów administracji publicznej = Development of Information Society and Changes of Structures and Processes of Public Administration
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 7-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Tytuł:
Region a rozwój przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Region and the Development of Companies in Knowledge-based Economy
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 251-259. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
rozdział w materiałach konferencyjnych
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID