Szczegóły rekorduKonferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005
Opis fizyczny:
774 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-922045-4-9
monografia
Powiązane artykuły/referaty 15
1

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Tendencje rozwoju przedsiębiorczości = Trends in the Development of Entrepreneurship
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 269-288. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
2

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Zakłócenia ekologiczne efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej gospodarki a możliwości ich ograniczania = Ecological Disturbances of the Economy's Allocation and Distribution Effectiveness and Possibilities of Mitigating their Adverse Impact
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 369-382. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
3

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro = Unemployment - Yesterday, Today and Tomorrow
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 519-540. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
4

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa = Direct Foreign Investment vs Systemic Transformation
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 191-218. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
5

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Procesy globalizacji a transformacja gospodarcza = Globalization vs Economic Transformation
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 73-89. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
6

Autor:
Tylec Tomasz , Małek Rafał
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń = Development of Insurance Products Distribution Channels
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 443-463. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
7

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Percepcja sytuacji materialnej gospodarstw domowych i jej determinanty w latach 1998-2002 = Household Financial Conditions and their Determining Factors as Viewed by Families in 1998-2002
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 687-714. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
8

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Zmiany struktury dochodów ludności = Changes to Household Income Structure
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 587-607. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
9

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Bariery internacjonalizacji małych przedsiębiorstw = Barriers to the Internationalization of Small Businesses
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 289-302. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
10

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych = Environment and Diversity of Household Consumption Patterns
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 629-669. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
11

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Przeobrażenia warunków funkcjonowania gospodarstw domowych = Transformation of Household Living Standards
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 609-627. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
12

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Transformacja gospodarcza w perspektywie etycznej = Ethical Aspects of Economic Transformation
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 715-730. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
13

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Efektywnościowy ranking przedsiębiorstw prywatyzowanych w początkowym okresie transformacji = Effectiveness-Based Ranking of Privatized State-Owned Enterprises in the Initial Phase of Transition
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 341-368. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
14

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Zmiany w systemie organizacji i finansowania ochrony zdrowia = Changes to the System of Organizing and Financing Health Care Services
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 143-163. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
15

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Tytuł:
Determinanty trudności finansowych przedsiębiorstw i ich upadłości = Factors Leading to Corporate Financial Difficulties and Insolvency
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 323-339. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
rozdział w monografii
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID