Szczegóły rekorduTytuł:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2007
Opis fizyczny:
584 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7251-753-1
monografia
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 205-214 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Przyczyny zmian w metodach zarządzania
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 69-75 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 243-251 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 545-556 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Strategie negocjacji wielostronnych
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 125-133 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Cele aliansów a strategia rynkowego rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 454-462 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Wybrane modele premiowania we współczesnej organizacji gospodarczej
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 45-59 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Wykorzystanie podejścia zasobowego w formułowaniu Strategii Błękitnego Oceanu
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 107-115 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Koncepcja mapy kapitału przedsiębiorczości
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 134-145 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Metodyka projektowania strategii zarządzania
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 302-314 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Uwarunkowania tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 390-397 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Efekty zastosowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym : case study
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 557-566 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 574-584 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
rozdział w monografii