Szczegóły rekorduTytuł:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
471 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Powiązane artykuły/referaty 39
1

Tytuł:
Charakter prawny Komisji Nadzoru Finansowego = The Legal Character of the Polish Financial Supervision Authority
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 112-120. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Wpływ postępu technicznego na innowacje w bankowości = The Impact of Technological Progress on Innovations in Banking
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 145-152. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Równowaga w ekonomii z dobrami komplementarnymi w ujęciu Debreu = Equilibrium in the Debreu Economy with Complementary Commodities
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 179-188. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Trudności interpretacyjne zjawisk finansowych na przykładzie nierównowagi budżetowej = Difficulties in Interpreting Financial Phenomena based on Budget Imbalances
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 189-200. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe = Finances as a Legal Object - the Basic Matters
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych = Penal and Administrative Procedure in Cases of Mistakes Made in the Granting of Public Procurements Contracts
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 121-133. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Rekomendacja S - konieczność czy próba regulacji rynku? = Recommendation S - Necessity or an Attempt at Market Regulation?
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 274-285. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów = Mutuality and Internal Democracy of Mutual Insurance Companies in Poland in the Light of an Analysis of Statutes
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 307-317. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Podstawy nowoczesnej teorii równowagi rynków finansowych = The Foundations of Financial Market Equilibrium Theory
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 169-178. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Znaczenie części oświatowej subwencji ogólnej w finansowaniu zadań oświatowych przez gminy = The Role of the Educational Part of General Budget in Financing Education in Communities
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 447-457. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Market Risk of Firm Listed on Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 232-239. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Strategia dochód-ryzyko w zarządzaniu kapitałem obrotowym - przyczynek do dyskusji = The Risk-Profit Strategy of Net Working Capital - a Contribution to the Discussion
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 240-254. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Wartość rynkowa spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a trwała utrata ich wartości = The Market Value of Companies quoted on the Warsaw Stock Exchange from the Perspective of Asset Impairment
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 255-264. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Polityka Unii Europejskiej w zakresie finansowania skutków katastrof naturalnych = European Union Policy on Natural Disaster Risk Financing
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 286-296. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Wybrane dylematy tworzenia budżetu Unii Europejskiej = How The European Union Budget Functions
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 321-330. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
16

Autor:
Tytuł:
Kondycja finansowa podmiotów nadzorowanych przez ministra skarbu na tle sektora przedsiębiorstw w latach 2003-2005 = The Financial Situation of Enterprises Supervised by the Treasury Ministry in Comparison with the Entire Enterprise Sector in the Years 2003-2005
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 359-374. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Kierunki zmian wielkości i struktury państwowego długu publicznego w latach 1992-2006 = Changes in the Level and Structure of Public Debt in Poland, 1992-2006
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 386-398. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Ocena działalności reasekuracyjnej w Polsce w latach 2004 i 2005 = The Assessment of Reinsurance Activities of Insurance Firms Operating in Poland in 2004-2005
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 420-430. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym = Integrating Financial Analysis and Financial Auditing into a Computerized Environment
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 134-144. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Finansowanie ochrony zdrowia na Słowacji = Healthcare Financing in Slovakia
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 440-446. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2005 - próba oceny = The Financial Situation of Local Self-government Entities in Years 2003-2005 - an Attempt at Evaluation
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 399-408. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Miasta województwa małopolskiego utworzone w latach 1980-2007 = Towns Established between 1980-2007 in Małopolska
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 153-165. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Rola systemu finansowego w polityce ekologicznej państwa = The Role of Financial System in State Policy on Ecology
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku = The Dilemma of Supervising the Polish Insurance Market after 1990
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 297-306. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Problem bezrobocia w modelu wzrostu gospodarczego Cassa = Unemployment in the Cass Macroeconomic Growth Model
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 201-209. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Ewolucja systemu finansowania szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii = The Evolution of the System for Funding Higher Education in the United Kingdom
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 431-439. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Formy i kierunki przeznaczenia pomocy publicznej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcom po 2001 roku = The Forms and Nature of State Aid Granted to Entrepreneurs by Territorial Self-government Units after 2001
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 458-471. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Satysfakcja z usług bankowych w świetle badań nauk ekonomicznych = Satisfaction from Banking Services in the Light of Economic Research
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 265-273. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Kontrowersje wokół definiowania podatków i opłat ekologicznych = Controversies over Defining Tax and Ecological Fees
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 60-68. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
30

Autor:
Tytuł:
Nowe narzędzia w badaniu wielowymiarowych wektorów losowych = New Tools in Multidimensional Random Vector Research
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 69-78. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Wykonanie cywilnoprawnych zobowiązań pieniężnych w świetle zasady nominalizmu i zasady waloryzacji = Performance of Civil Law Pecuniary Obligation in Light of the Principles of Nominalism and Valorization
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 79-91. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Kategoria kapitału a rozwój teorii rachunkowości = Capital and the Development of Accounting Theory
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 92-103. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Polityka spójności Unii Europejskiej a strategia lizbońska = The European Union Cohesion Policy and the Lisbon Strategy
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 210-222. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Pojęcie inwalidztwa i niezdolności do pracy w ubezpieczeniu rentowym = The Inability to Work and Pensionary Insurance
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 223-231. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Rynki finansowe a portfele inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie krajów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej w latach 1997-2003 = Financial Markets and Investment Portfolios of Life Insurance Companies Operating in EU and V4 Countries, 1997-2003
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 331-344. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Wydajność pracy w polskiej gospodarce w okresie transformacji = Labour Productivity in Poland during the Transition Period
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 345-358. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
37

Tytuł:
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłu lekkiego kontrolowanych przez Skarb Państwa = A Comparison of the Financial Situation of Polish State-controlled Textile Firms with the Rest of the Industry
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 375-385. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych = Consolidation Processes and Their Meaning in the Development of Cooperative Banks
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 409-419. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Upadłość przedsiębiorstw jako przedmiot badań interdyscyplinarnych = The Insolvency of Enterprises as an Object of Research by Different Branches of Science
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 104-111. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
rozdział w monografii
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID