Szczegóły rekorduKonferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
502 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-356-3
monografia
Powiązane artykuły/referaty 19
1

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Koszty jako element oceny efektywności działania współczesnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 351-361 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
2

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Nakłady i efekty działalności innowacyjnej w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 289-300 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
3

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Zmiany w polskim handlu zagranicznym po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 177-190 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
4

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Bezpośrednie finansowanie pracy w sektorze publicznym jako wyznacznik gospodarki XXI wieku
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 55-70 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
5

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Zmiany struktury handlu zagranicznego Polski w okresie transformacji
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 191-199 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
6

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 263-273 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
7

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Warunki życia pracowników najemnych w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 71-82 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
8

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Polityka gospodarcza Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 13-22 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
9

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego : wybrane zagadnienia
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 151-160 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
10

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 201-209 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
11

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej a lobbing
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 233-240 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
12

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 341-350 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
13

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Wyzwania migracyjne Polski na początku XXI wieku
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 83-94 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
14

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 45-54 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
15

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Nierówności dochodowe w Polsce na przełomie wieków
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 23-33 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
16

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Konwergencja czy dywergencja? Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 251-262 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
17

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Efektywność i tendencje rozwojowe przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej Polski
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 95-104 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
18

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Konkurencyjność gospodarki polskiej na rynku wysokiej techniki w latach 1995-2003
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 211-222 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii
19

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność"
Tytuł:
Makroekonomiczna wartość oceny konkurencyjności w analizach czynnikowych
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 223-231 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
rozdział w monografii