Szczegóły rekorduTytuł:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane
Wydanie:
Stan prawny na 15 lipca 2010 r.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010
Opis fizyczny:
546, [1] s.; 21 cm
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
monografia
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Wpływ regulacji publicznoprawnych na swobodę kształtowania treści umów (statutów) spółek z udziałem Skarbu Państwa - w poszukiwaniu uzasadnienia
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 109-121
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 122-134
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 149-161
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Niedozwolone postanowienia umowne jako ograniczenie swobody kontraktowej
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 299-311
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie zmiany treści umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 162-172
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Ograniczenia swobody umów w postępowaniu upadłościowym
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 187-193
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Ograniczenia zasady swobody umów w umowach o usługi medyczne
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 514-527
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 340-350
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
Podmiotowe ograniczenia swobody zawierania umowy rachunku bankowego
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 450-468
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Sadowa kontrola dopuszczalności ugody sądowej jako przejaw ograniczenia swobody kontraktowania
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 491-499
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 500-513
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Publicznoprawne ograniczenia swobody kontraktowej w działalności krajowego zakładu ubezpieczeń : zagadnienia wybrane
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 135-145
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Ograniczenia swobody kontraktowej w umowie timesharingu w prawie polskim : zagadnienia wybrane
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 329-339
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Obowiązywanie zasady swobody umów a możliwość kształtowania treści umowy poręczenia w warunkach rzeczywistej nierówności stron kontraktu
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 469-478
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-0591-4
rozdział w monografii