Szczegóły rekorduTytuł:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2007
Opis fizyczny:
158 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr., wykaz aktów prawnych przy rozdz.
ISBN:
83-7251-687-1
monografia
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 10-24 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Organizacyjnoprawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 38-58 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdania finansowego
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 25-37 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wpływ standaryzacji i harmonizacji zasad rachunkowości w Polsce na sprawozdawczość finansową spółek giełdowych
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 153-158 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 137-152 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Ochrona środowiska : szczególny przedmiot informacji w sprawozdaniu finansowym
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 92-118 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 80-91 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 119-136 - Akty prawne s. 135-136
Uwagi:
Akty prawne s. 135-136
ISBN:
83-7251-687-1
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007, s. 59-79 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
rozdział w monografii