Szczegóły rekorduTytuł:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003
Opis fizyczny:
429 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-4-3
monografia
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Autor:
Tytuł:
Kreacja produktu na rynku globalnym = Creation of Product on the Global Market
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 293-297. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 353-362. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
Ekwiwalencja pomiaru w badaniach międzykulturowych = Measurement Equivalence in Cross-cultural Marketing Research
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 321-328. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Promocja idei przystąpienia do Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim = The Promotion of Accession Idea to European Union in Polish Society
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 122-127. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Zróżnicowanie rynków a filozofia marki = Market Differentiation vs. Brand Philosophy
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 271-277. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
rozdział w monografii
6

Autor:
Chlipała Paweł , Remi Małgorzata , Rutkowski Marek
Tytuł:
Przygotowanie firm do konkurowania na rynku europejskim w opinii menedżerów małopolskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia = Preparations to Compete on European Union Market Seen from the Perspective of Managers of Enterprises from Malopolska - Opportunities and Theats
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 223-231. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Rola wzajemnego zaufania w kreowaniu międzynarodowych relacji przemysłowych = The Role of Mutual Trust in International Industrial Relationships
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 182-190. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Zachowania uczestników aukcji - konkurencja i współdziałanie = Behaviour of Auction Participations - Competition and Cooperation
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 198-205. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Strategia rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej : kierunki zmian sfery regulacji = Development Strategy of European Union Internal Market : Directions of Changes in Regulation Area
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 128-134. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Modelowanie zachowań konkurencyjnych na rynku = Modelling of Market Competitive Behaviors
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 60-67. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
rozdział w monografii
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID