Szczegóły rekorduTytuł:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
374, [1] s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm
Uwagi:
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16
ISBN:
978-83-7252-488-1
monografia
Powiązane artykuły/referaty 18
1

Tytuł:
Kapitał ludzki w rozwoju miast
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 127-150
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Tendencje do zmian struktury gospodarki nieformalnej
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 109-125
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Potencjał inwestycyjny województwa małopolskiego - aspekty przestrzenno-finansowe
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 167-187
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Issues in Poland's Accession to the Eurozone
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 91-96
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie"
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 223-244
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 189-206
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Miasto Kraków - centrum turystyki biznesowej
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 207-222
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
8

Autor:
Tytuł:
Symbolika działalności gospodarczej na flagach państwowych
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 355-371
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Stan realizacji zadań w zakresie rozwoju infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego w województwie małopolskim, realizowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 261-273
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Rozwój społeczno-gospodarczy i umiędzynarodowienie gospodarki województw Polski - analiza współzależności
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 275-294
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 245-259
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a zmienność struktury obciążeń fiskalnych
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 97-107
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument europejskiej polityki spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 75-90
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Ocena stopnia rozmieszczenia wpływów i wydatków powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie małopolskim w latach 2003 i 2007
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 295-315
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego terytorium miasta Krakowa
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 335-353
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Działalność naukowa i zawodowa profesora Zygmunta Szymli
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 7-9
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Zmiany potencjału społecznego i gospodarczego miast na prawach powiatu w latach 2000 i 2007
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 317-334
ISBN:
978-83-7252-488-1
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 11-16
ISBN:
978-83-7252-488-1
varia