Szczegóły rekorduTytuł:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2009
Opis fizyczny:
340 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-063-0
monografia
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 81-103 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Bankowość centralna w krajach Unii Europejskiej w warunkach globalizacji rynków finansowych
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 294-313 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 168-195 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Przemiany gospodarczo-społeczne w krajach Azji i Pacyfiku oraz ich wpływ na procesy globalizacyjne
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 234-267 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Centra usług wyższego rzędu w aglomeracjach Polski na tle Unii Europejskiej i świata
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 196-216 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Liberalizacja handlu pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej - jej znaczenie w procesie integracji europejskiej
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 123-167 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Ewolucja teorii proporcji czynników w kontekście regionalizacji i globalizacji gospodarki światowej
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 51-61 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Współczesny regionalizm ekonomiczny na przykładzie procesów zachodzących na kontynentach amerykańskich
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 217-233 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne Europy
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 314-338 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Polityka kredytowa MFW w obliczu globalizacji rynków finansowych
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 268-293 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 104-122 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 17-50 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Gospodarka światowa wobec kryzysu globalnego
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009, s. 62-80 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
rozdział w monografii