Szczegóły rekorduTytuł:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Opis fizyczny:
IX, [1], 242, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0513-4
monografia
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Rozwój regulacji prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 153-167
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Podstawowe kierunki zmian w zakresie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym w Polsce
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 105-126
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Ewolucja sprawozdania finansowego w zakresie kapitałów
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 83-103
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Utrata wartości aktywów według MSR i regulacji krajowych
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 31-68
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 127-150
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Przesłanki ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 3-17
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Kontynuacja działalności a cel badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 195-201
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 19-30
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie sprawozdawczości finansowej
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 185-191
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Ocena skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 169-183
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Jakość badania sprawozdania finansowego według Dyrektywy Unii Europejskiej
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 203-212
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Nowe propozycje regulacji w zakresie etyki zawodu księgowych
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 213-227
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Outsourcing w rachunkowości
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 69-79
ISBN:
978-83-255-0513-4
rozdział w monografii