Szczegóły rekorduTytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
520 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Zbiór referatów na międzynarodową konferencję naukową., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-907437-4-5
monografia
Powiązane artykuły/referaty 20
1

Tytuł:
Rola postępowania naprawczego w zachowaniu zasady kontynuacji działania = Role of Recovery Proceedings in Maintaining the Principle of Continuity of Operation
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 17-26. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Kształtowanie wyniku finansowego a wiarygodność sprawozdań w warunkach kryzysu gospodarczego = Earnings Management, Recession and Their Impact on Reliability of Financial Statements
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 477-484. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej = The Goal and Conditions of Financial Audit in Times of Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 289-302. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Reporting of Asset Impairment as a Sign of Economic Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 115-119. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
5

Tytuł:
An Economic Crisis or Economic Slowdown : Evidence from Financial Reports of Polish Public Listed Companies
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 175-179. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
6

Tytuł:
O niektórych rozwiązaniach prawnych w sferze zamówień publicznych łagodzących skutki recesji gospodarczej = Few Words about Law Solutions in the Sphere of Public Procurement Contract Irritating Reason of Economic Recession
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 397-407. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
7

Autor:
Walińska Ewa , Bek-Gaik Bogusława
Tytuł:
Rezerwy jako instrument kształtujący wizerunek przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym w dobie kryzysu gospodarczego = Provisions as a Creating Instrument of the Company Positive Image in Financial Statement in Economic Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 443-452. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Otwarte Fundusze Emerytalne wobec kryzysu finansowego = Open Pension Funds in the Face of Financial Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 155-163. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego = True and Fair View of International Capital Group Financial Statements in the Crisis Conditions
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 145-154. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Stopa zwrotu z kapitału jako indykator kryzysu ekonomicznego = Rate of Return on Capital as an Indicator for Economic Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 229-235. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Refleksje o etyce w realiach kryzysu ekonomicznego : artykuł dyskusyjny = Contemplations about Ethics during the Realites of the Economic Crises
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 321-330. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Kierownik jednostki w spółce europejskiej (otoczenie regulacyjne a pewność obrotu gospodarczego w dobie kryzysu) = Unit Manager in Societas Europea (Regulatory Environment vs. Business Safety in Times of Economic Crisis)
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 417-425. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Outsourcing jako sposób obniżania kosztów działalności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu ekonomicznego - próba definicji = Outsourcing as a Means of Decreasing Costs of Entrepreneurial Activity in Time of Economic Crisis - an Attempt at a Definition
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 427-434. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Nowe ujęcie metody łączenia udziałów jako odpowiedź na kryzys wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek połączonych = New Approach of Pooling of Interests Method as a Respond to the Credibility Crisis of the Financial Statements
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 435-442. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Zarządzanie zyskami w dobie kryzysu ekonomicznego = Earnings Management during Economic Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 181-189. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Badanie polityki rachunkowości w świetle zagrożenia kontynuacji działalności = Verification of Accounting Policy in Light of the Threat to Business Continuity
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 505-512. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Social Reporting in Times of Economic Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 207-213. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
18

Tytuł:
O możliwości zastosowania wybranych instrumentów z zakresu rachunkowości do wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa w dobie kryzysu = Strengthening Ownership Supervision over State-Owned-Enterprises by Accountancy Based Tools
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 121-128. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
19

Autor:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Tytuł:
Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów = Going Concern Disclosures in the Financial Statements and in the Auditors' Report
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 215-228. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii
20

Autor:
Chłapek Katarzyna , Wawryk Jan
Tytuł:
Wykorzystanie informacyjnej funkcji rachunkowości w walce z kryzysem gospodarczym = Utilization of Informative Function of Accountancy in the Battle with the Economic Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 27-34. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
rozdział w monografii