Szczegóły rekorduTytuł:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Opis fizyczny:
265 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1869-7
monografia
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 96-123 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Relacje między produktywnością, kosztami pracy, udziałem płac w dochodzie narodowym a kursem walutowym
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 15-37 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 247-265 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia, płac i produktywności w gospodarkach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 212-246 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Rozwój technologii informacyjnych a wykluczenie cyfrowe
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 124-147 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Produktywność sektora finansowego a spekulacyjny wzrost cen aktywów
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 38-66 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
rozdział w monografii
7

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 67-95 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Wpływ reform strukturalnych na wydajność i poziom dochodu : doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 148-177 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 178-211 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
rozdział w monografii