Szczegóły rekorduKonferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa"
Tytuł:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
82 s.: il.; 24 cm
monografia
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Konferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa"
Tytuł:
Od Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
Źródło:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 5
varia
2

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa"
Tytuł:
Rozwój towaroznawstwa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 13-27
rozdział w monografii
3

Konferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa"
Tytuł:
Działalność naukowo-badawcza Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 28-34
rozdział w monografii
4

Konferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa"
Tytuł:
Działalność Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
Źródło:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 35-43
rozdział w monografii
5

Konferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa"
Tytuł:
Studia towaroznawcze a potrzeby gospodarki
Źródło:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 44-58
rozdział w monografii
6

Konferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa"
Tytuł:
Podsumowanie konferencji
Źródło:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 65-68
rozdział w monografii
7

Konferencja:
Konferencja naukowa "Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa"
Tytuł:
Otwarcie konferencji
Źródło:
Nauki i studia towaroznawcze w służbie gospodarki i społeczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 września 1985 r. w ramach zjazdu absolwentów studiów towaroznawczych z okazji Jubileuszu 60-lecia Uczelni i Instytutu Towaroznawstwa / [oprac. red. Mieczysław SKRZYPEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 7-9
rozdział w monografii