Szczegóły rekorduTytuł:
Ekonomia Społeczna
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Opis fizyczny:
116 s.: il.; 27 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Monetyzacja efektów społecznych = Monetization of Social Effects
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 33-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/HS4/01388.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.04
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kultura jako element ekonomii społecznej = Cultural Sector as a Part of Social Economy
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 50-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.06
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowych = Image Building for Non-governmental Organizations
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 90-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Doskonalenie usług w sektorze publicznym: wymiar europejski" nr: 057/ WGAP-KAP/02/2018/S/8057, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.11
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Scenariusze dostosowawcze sektora ekonomii społecznej do realiów czwartej rewolucji przemysłowej = Adjustment Scenarios of the Social Economy Sector to the Realities of the Fourth Industrial Revolution
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Ekonomiczna analiza marginalizacji własności w gospodarce" nr: 056/ WGAP-KAP/01/2018/S/8056, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.05
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe jako podmioty ekonomii społecznej w Galicji - zarys problematyki = Financial and Insurance Institutions as the Social Economy Entities in Galicia : an Overview
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 74-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.09
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Polityka społeczna - od aksjologii do akceptacji społecznej = Social Policy : From Axiology to Social Acceptance
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 82-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Doskonalenie usług w sektorze publicznym: wymiar europejski" nr: 057/ WGAP-KAP/02/2018/S/8057, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.10
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Ekonomia społeczna jako element polityki rynku pracy - polskie doświadczenia = Social Economy as a Component of Labour Market Policy : the Polish Experience
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 23-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Doskonalenie usług w sektorze publicznym: wymiar europejski" nr: 057/ WGAP-KAP/02/2018/S/8057, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
0.15678/ES.2018.2.03
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Rola ekonomii społecznej w procesie implementacji neoweberowskiego modelu państwa = Role of Social Economy in Process of Implementing the Neo-weberian Model of the State
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 67-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/01064.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.08
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
City lab a wdrażanie innowacji społecznych w mieście = City Lab as a way to Implement Social Innovation in Urban Areas
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 98-105. - Summ., streszcz.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Dostępny również w wersji elektronicznej
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Kapitał ludzki jako podstawowy czynnik zakorzenienia globalnych usług biznesowych" nr: 059/WGAP-KGP/01/2018/S/8059, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.12
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Trajektoria zmian przedsiębiorczości społecznej w Polsce = Trajectory of Changes in Social Entrepreneurship in Poland
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 7-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Kapitał ludzki jako podstawowy czynnik zakorzenienia globalnych usług biznesowych" nr: 059/WGAP-KGP/01/2018/S/8059, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.01
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce = Social Economy as an Important Element of Professional Reintegration of People with Disabilities in Poland
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 59-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.07
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Ekonomia potencjału i oczekiwań - wybrane uwagi na tle Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej = Economy of Potential and Expectations : Selected Remarks on the Background of the National Program for the Development of Social Economy
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 16-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.02
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Koncepcyjne założenia oceny oddziaływania przedsiębiorstw na gospodarkę = Conceptual Framework of an Assessment of an Economic Impact of an Enterprise
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. . - nr 2 (2018) , s. 106-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Ekonomiczna analiza marginalizacji własności w gospodarce" nr: 056/ WGAP-KAP/01/2018/S/8056, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/ES.2018.2.13
artykuł w czasopiśmie