Szczegóły rekorduTytuł:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education
Redaktor tematyczny:
, Pasierbek Wit
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
264 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość = Education and Entrepreneurship, Bibliogr. przy rozdz.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Autor:
Pera Bożena , Pasierbek Wit
Tytuł:
Editorial: Education and Entrepreneurship
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 7-8. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość
Uwagi:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość,
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
rozdział w monografii
2

Autor:
Pera Bożena , Pasierbek Wit
Tytuł:
Edytorial: Edukacja a przedsiębiorczość
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 5-6. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość
Uwagi:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość,
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes = Usługa edukacyjna jako naturalne środowisko kształtowania postaw przedsiębiorczych
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 49-57. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174405
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe = European Union Policy in the Field of Supporting Entrepreneurship in Education - Financial Aspects
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 73-82. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174407
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Profil wykształcenia ekonomicznego a skłonność do podejmowania ryzyka = The Economic Profile of the Education and Risk Taking Preferences
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 113-123. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174411
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Sytuacja zawodowa absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych wchodzących na rynek pracy w świetle zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce = Occupational Situation of Graduates of State-Funded Universities of Economics and Business Entering the Labor Market in the Light of Changes in Financing Higher Education in Poland
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 155-166. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174415
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego = Educating Students' Attitudes towards Global Development
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 219-227. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość, Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt.: "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro".
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174421
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Kształtowanie umiejętności zawodowych w zakresie handlu międzynarodowego wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Development of Professional Skills in International Trade Among Students of the Cracow University of Economics
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 229-240. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość, Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł stanowi część projektu badawczego (na podtrzymanie potencjału badawczego) realizowanego przez Katedrę Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanego ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174422
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Znaczenie strategii relacyjnych w stymulowaniu innowacyjności = The Importance of Relational Strategies in Stimulating Innovation
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 241-250. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174423
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
MOOCs jako otwarte zasoby edukacyjne wspierające edukację dla przedsiębiorczości = Moocs as Open Education Resources Supporting Entrepreneurship Education
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 209-218. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość, Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu nr 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA pt. "Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business" realizowanego w latach 2016-2018 przez konsorcjum międzynarodowe koordynowane przez FH Joanneum w Graz (Austria), którego jednym z uczestników jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a kierownikiem polskiego zespołu jest Krzysztof Wach. Projekt jest finansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174420
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID