Szczegóły rekorduTytuł:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education
Redaktor tematyczny:
Pasierbek Wit
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
240 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr. przy rozdz.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej = Developing the Ability to Work in a Diverse Team as a Challenge for Higher Education
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 131-141. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174311
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Tutoring akademicki w Polsce - możliwości i wyzwania = Academic Tutoring in Poland - Opportunities and Challenges
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 73-83. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174306
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej = Shaping Students' Entrepreneurial Competences in Accordance with the Principles for Responsible Management Education
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 167-176. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 035/WE-KPI/01/2018/S/8035 pt. "Uwarunkowania i formy rozwoju współczesnej przedsiębiorczości" finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174314
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego = Attitudes and Entrepreneurial Activities in Poland and in the World in the Light of the Assessment of Business Education
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 209-220. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana jest ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174318
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard = Lifelong Learning as a Framework Condition for Innovation of the Economies of European Union Countries in the Light of the European Innovation Scoreboard Methodology
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174316
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Stronczek Anna , Krajewska Sylwia
Tytuł:
The Premises and the Scope of Use of Tutoring in Teaching Accounting at a University - the Perspective of a Student and an Academic Teacher = Przesłanki i zakres wykorzystania tutoringu w nauczaniu rachunkowości w szkole wyższej - perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 95-108. - Tytuł numeru: Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174308
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Gender Differences in Educational Attainment : the Evidence from the European Union Countries = Różnice płci w osiągnięciach edukacyjnych : świadectwo z krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 221-230. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174319
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia = The Tendency of Students to Undertake a Business Activity Depending on the Size of the City of Origin
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 61-71. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174305
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Start-upy jako forma przedsiębiorczości dla młodego pokolenia = Startups as a Form of an Entrepreneurship for the Young Generation
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 39-48. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174303
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Tutoring a kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych - studium przypadku Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej = Role of Academic Tutoring in Shaping Entrepreneurial Competence - the Case of Faculty Individual Educational Path
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 85-94. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.17399/HW.2018.174307
CC-BY-ND
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Edytorial : kształtowanie postaw przedsiębiorczych
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 5-6. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Editorial : Shaping Entrepreneurial Attitudes
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. . - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 7-8. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
Uwagi:
Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
rozdział w monografii