Szczegóły rekorduTytuł:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Opis fizyczny:
528 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01083.
ISBN:
978-83-01-19813-8
monografia
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Nadzór fiskalny jako element nowego zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 63-113
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 301-356
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na rozkład sił między państwami członkowskimi UE
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 385-418
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Praktyczny wymiar badań nad finansami publicznymi
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 15-42
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Koncepcje konsolidacji fiskalnej
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 43-61
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Próby konsolidacji fiskalnej w Wielkiej Brytanii
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 165-193
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 195-249
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Strategie konsolidacji fiskalnej na Węgrzech
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 251-300
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 357-384
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Proces konwergencji gospodarczej krajów Europy
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 419-454
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Warianty dyscyplinowania finansów publicznych - synteza
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 455-505
ISBN:
978-83-01-19813-8
rozdział w monografii