Szczegóły rekorduTytuł:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
193 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Praca wykonana w ramach badań na utrzymanie potencjału naukowego realizowanych w 2017 r., sfinansowanych ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-764-6
Tryb dostępu:
monografia
Powiązane artykuły/referaty 17
1

Tytuł:
Polityka krajobrazu kulturowego Krakowa w procesie kształtowania funkcjonalności miasta
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 116-124
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Urban sprawl czy ekspansja rdzenia metropolitalnego? Analiza Krakowskiego Obszar Metropolitalnego
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 74-83
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 165-181
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Transport w mieście funkcjonalnym - analiza realizacji polityki transportowej miasta Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 157-164
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 125-135
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Funkcjonalność miasta w aspekcie skutecznego oczyszczania ścieków na przykładzie miasta Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 147-156
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7-8
ISBN:
978-83-7252-764-6
wstęp/zakończenie
8

Tytuł:
Wspomnienie o Profesor dr hab. Annie Harańczyk
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-764-6
biogram
9

Tytuł:
Innowacyjność i rozwój w perspektywie funkcjonalnej na przykładzie miasta Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 45-57
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Przestrzenne aspekty funkcji i zagospodarowanie miasta
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 33-44
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Zarządzanie funkcjonalnością miasta w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - wyzwania i koncepcje teoretyczne
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 24-32
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Miasto funkcjonalne w kontekście kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych - model Wiednia i Monachium : wnioski dla Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 106-115
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Współpraca międzysamorządowa a funkcjonalność obszarów miejskich na przykładzie zintegrowanych inwestycji terytorialnych Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 58-73
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 84-93
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Funkcjonalność miasta - istota problemu w świetle wybranych właściwości oraz zbliżonych znaczeniowo pojęć
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 15-23
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia mieszkańców a funkcjonalność miasta Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 136-146
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii
17

Tytuł:
System lokalnych węzłów aktywności a funkcjonalność miasta Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 97-105
ISBN:
978-83-7252-764-6
rozdział w monografii