Szczegóły rekorduTytuł:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
97 s.; 30 cm + Recenzja pracy
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Swoboda stron w kształtowaniu treści czynności prawnej i jej prawno-podatkowe skutki na przykładzie podatków dochodowych
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2010) , s. 63-72
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
2

Tytuł:
Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2010) , s. 84-91
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
3

Tytuł:
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek?
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2010) , s. 15-25
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
4

Tytuł:
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2010) , s. 26-43
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
5

Tytuł:
Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2010) , s. 53-62
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
6

Tytuł:
Zatosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2010) , s. 44-52
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
7

Tytuł:
Wpływ instytucji "przedsiębiorstwa" unormowanego w kodeksie cywilnym na regulacje prawa podatkowego
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2010) , s. 5-14
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn