Szczegóły rekorduTytuł:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Wzrost gospodarczy w Polsce i przejawy jego osłabienia w latach 1999-2010
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 5-13 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
2

Tytuł:
Rozwój przemysłu w Polsce i zmiany jego struktury w latach 1990-2008
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 14-30 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
3

Tytuł:
Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 43-62 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
4

Autor:
Tytuł:
Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 63-76 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
5

Tytuł:
Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 77-93 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
6

Tytuł:
Ewolucja polityki ekologicznej oraz jej instrumentów w Polsce przed i po akcesji do UE
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 94-108 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
7

Tytuł:
Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 109-127 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
8

Tytuł:
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza jako instrument rynkowy ochrony środowiska
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 128-148 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
9

Tytuł:
Program Natura 2000
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 185-205 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
10

Tytuł:
Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 31-42 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
11

Tytuł:
Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 149-171 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
12

Tytuł:
Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. (2010) , s. 172-184 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID