Szczegóły rekorduTytuł:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2017
Opis fizyczny:
520 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practise of Functional Areas Development, Bibliogr. przy ref.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 15
1

Tytuł:
Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych = The Impact of Uncontrolled Urbanization on Budgetary Burden of Municipalities of the Functional Urban Ares in Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 372-381. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118548
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Proces utrwalania się kluczowych funkcji Krakowa na przykładzie przemian użytkowania ziemi w centralnej części miasta = Process of Perpetuating the Leading Functions of Cracow on the Example of Changes in Land Use in the Central Part of the City
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 333-342. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118544
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 11-13. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development,
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie = The Development of District Heating Infrastructure as a Chance to Limit Low Emission in Cracow
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 412-421. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118551
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Węcławowicz Grzegorz , Kudłacz Michał , Karwińska Anna
Tytuł:
Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania miast w Polsce - perspektywa badawcza = Dysfunctions and Eufunctions of Urban Sprawl in Poland - Research Perspective
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 94-102. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118523
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Markowski Tadeusz , Kudłacz Tadeusz
Tytuł:
Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu = Urban Functional Areas in the Light of Selected Theoretical Concepts - an Outline of the Problem
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 17-30. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118518
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kontrakt jako instrument zarządzania obszarami funkcjonalnymi = Contract as an Instrument of Functional Areas Management
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 86-93. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118522
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U = Spatial-Functional and Composition Integrated Rural Systems as the Seeds of Local Centers in the Cracow`s Functional Urban Area (KrOF)
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 382-399. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118549
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny = The Cracow Functional Area as a Social System
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 246-254. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118536
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Procedury partycypacyjne w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym = Scenario of Participatory Activities in the Implementation of the ZIT Strategy in Cracow Functional Area
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 255-264. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych = Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych = Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118537
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszar funkcjonalnego Krakowa = Evaluation of Entrepreneurship Potential and Economic Attractiveness of Cracow Functional Area
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 265-275. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118538
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Wpływ dojazdów do miasta rdzeniowego na emisję CO2 w miejskich obszarach funkcjonalnych = The Impact of Commuting to the City Core on CO2 Emission in Urban Functional Areas
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 362-371. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118547
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym = National Park in a Suburban Area - Nature Conservation and Urban Pressure in Ojców National Park
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 400-411. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118550
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Obszary wiejskie w woj. małopolskim o najwyższej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych - identyfikacja, czynniki sprawcze = Rural Areas in Małopolska Region with the Highest Concentration of Socioeconomic Problems - Identification, Determinants
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 433-441. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.24425/118553
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wspomnienie o profesorze Andrzeju Woźniaku (1947-2016)
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. . - t. 174 (2017) , s. 9-10. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development
Uwagi:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development,
varia