Szczegóły rekorduKonferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fizyczny:
519 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-658-2
monografia
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 13-14
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii
2

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Wybrane elementy modelu demokracji japońskiej = Chosen Elements of the Model of the Japanese Democracy
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 421-438. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii
3

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Jerzy Indraszkiewicz
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 9-10
ISBN:
978-83-8019-658-2
varia
4

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Putinowska petryfikacja systemu politycznego czy deficyt wiary w demokrację w społeczeństwie rosyjskim : kilka uwag = The Petrification of the Political System of Russia under Vladimir Putin or the Deficit of Faith in Democracy in Russian Society : Some Remarks
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 478-497. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii
5

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Tradycje demokracji polskiej = Traditions of Polish Democracy
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 111-128. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii
6

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Współczesne wzajemne zależności między demokracją polityczną, społeczną i ekonomiczną = Modern Interrelationships between Political Democracy, Social and Economic
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 55-75. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii
7

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Demokracja ekonomiczna a nowy ład finansowy po globalnym kryzysie finansowym 2007/2008 = Economic Democracy and New Financial Order after the Global Financial Crisis 2007/2008
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 33-54. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii
8

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Rozwój demokracji a funkcjonowanie organizacji pozarządowych : kazus Skandynawii = Democracy and NGO Functions : Case Study: Scandinavia
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 498-516. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii
9

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Demokracja brytyjska w obliczu Brexitu i ewentualnej dekompozycji Zjednoczonego Królestwa = The British Democracy in the Face of Brexit and the Possible Decomposition of the United Kingdom
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 401-420. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii
10

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Demokracja w UE i jej wartości na wybranych przykładach = Democracy in the EU and Its Values - Selected Examples
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 334-359. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii
11

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Demokracja w wielopoziomowym systemie rządów Unii Europejskiej = Democracy in the European Union's Multi-level Governance
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 317-333. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii
12

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Demokracja a społeczeństwo obywatelskie - przypadek Polski = Democracy and Civil Society - the Case of Poland
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 195-211. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii
13

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy
Tytuł:
Współczesne dylematy polskiej demokracji = Contemporary Problems of Polish Democracy
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 145-169. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
rozdział w monografii