Szczegóły rekorduTytuł:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin SA, 2016
Opis fizyczny:
302 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego - temat: 061/WE-KHZ/01/2015/S/5061. Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus.
ISBN:
978-83-8085-294-5
monografia
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 41-69 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Międzynarodowa wymiana handlowa w kontekście równowagi płatniczej i zadłużenia zagranicznego wybranych krajów wschodzących i rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 245-270 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Wnioski końcowe
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 291-296
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Handel zagraniczny a rozwój gospodarki w świetle teorii - perspektywa krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 15-40 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Państwa rozwijające się w światowych obrotach handlowych
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 70-99 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 100-123 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 9-13
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Konkurencyjność eksportu towarów przemysłowych w wymianie handlowej krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 124-155 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Wpływ preferencyjnych porozumień handlowych krajów rozwijających się na ich handel zagraniczny
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 156-186 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Formy wspierania eksportu w krajach rozwijających się na forum organizacji międzynarodowych - przykład Międzynarodowego Centrum Handlu
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 187-201 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Znaczenie międzynarodowych obrotów usług w wymianie handlowej krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 202-221 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Przepływy kapitału produkcyjnego a rozwój gospodarczy krajów afrykańskich - wybrane aspekty
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 222-244 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 271-290 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
rozdział w monografii