Szczegóły rekorduTytuł:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu.pl, 2016
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7556-830-1
monografia
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 119-131 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Infrastruktura reklamowa a reklama internetowa podmiotów gospodarczych w kształtowaniu wizerunku miejscowości - studium przypadku Zabierzowa
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 193-214 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 133-146 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 147-167 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Uwarunkowania i konsekwencje odmiennych koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi - przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 55-67 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 29-53 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Przemiany użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w okresie przemian strukturalnych
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 69-105 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 9-14
ISBN:
978-83-7556-830-1
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 107-118 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Problemy integrowania polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 15-28 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Przemiany ludnościowe i gospodarcze w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 169-191 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
rozdział w monografii