Szczegóły rekorduTytuł:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014]
Opis fizyczny:
[95] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
078/WZ-KR/03/2014/S/4274
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices : Evidence from Poland = Wpływ transakcji pakietowych na ceny akcji : przykłady z Polski
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. ([2014]) , s. [57]-[69]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
2

Tytuł:
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. ([2014]) , s. [49]-[55]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
3

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie systemów informatycznych rachunkowości - porównanie wyników badań z lat 2005 i 2014 = Building and Functioning of Accounting Information Systems - a Comparison Research Results from 2005 and 2014
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. ([2014]) , s. [83]-[95]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
4

Tytuł:
Neutralność jako ważna cecha sprawozdania finansowego?
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. ([2014]) , s. [26]-[37] - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
5

Tytuł:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. ([2014]) , s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
6

Tytuł:
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. ([2014]) , s. [70]-[80]. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
7

Tytuł:
Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych = The Influence of the Accounting Policy Applied to the Deferred Tax Assets on the Financial Result of Insolvent Listed Companies
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. ([2014]) , s. 1[11]-14[24]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn