Szczegóły rekorduTytuł:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
264 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
054//WE-KHZ/01/2014/S/4250
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Liberalizacja handlu towarami przemysłowymi na forum wielostronnym WTO
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 27-64 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
2

Tytuł:
Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 95-121 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
3

Tytuł:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 10-26 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
4

Tytuł:
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum wielostronnym WTO i jej skutki dla Polski
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 65-94 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
5

Tytuł:
Skutki liberalizacji przepływu kapitału dla polskiego handlu zagranicznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 122-159 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
6

Tytuł:
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla struktury polskiego handlu zagranicznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 160-191 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
7

Tytuł:
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 211-234 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
8

Tytuł:
Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 235-252 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
9

Tytuł:
Stabilność strukturalna eksportu w krajach Unii Europejskiej w świetle zintegrowanej analizy taksonomicznej wyników modelowania ekonometrycznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. (2014) , s. 192-210 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn