Szczegóły rekorduTytuł:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
339 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
011/WF-KGR/2014/S/4207
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2014) , s. 5-23
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
2

Autor:
Woźniak Andrzej , Krakowiak-Bal Anna
Tytuł:
Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2014) , s. 60-79
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
3

Tytuł:
Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2014) , s. 122-136
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
4

Tytuł:
Chaos reklamowy wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Zabierzów w woj. małopolskim - próba metodyczna zastosowania fotogrametrii immersyjnej do analiz przestrzennych
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2014) , s. 257-281
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
5

Tytuł:
Funkcjonowanie terenów infrastruktury komunikacyjnej w strukturze przestrzennej Krakowa
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2014) , s. 181-215
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
6

Tytuł:
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2014) , s. 216-233
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
7

Tytuł:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2014) , s. 300-323
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
8

Tytuł:
Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2014) , s. 24-59
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
9

Tytuł:
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2014) , s. 80-121
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
10

Tytuł:
Infrastruktura historyczna w gospodarce przestrzennej współczesnego miasta na przykładzie terenów pofortecznych w Krakowie
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2014) , s. 282-299
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
11

Tytuł:
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2014) , s. 137-158
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn