Szczegóły rekorduTytuł:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Opis fizyczny:
XL, 317 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
monografia
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 291-300
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta według art. 30 ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 29-38
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. XI
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 233-242
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Nieuczciwe praktyki rynkowe w prawie prywatnym międzynarodowym
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 39-51
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Wpływ odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych na powiązane z nią umowy dodatkowe
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 73-83
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Reżimy ochronne ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 119-129
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Status prawny pacjenta - konsumenta świadczeń zdrowotnych
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 209-221
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 186-198
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Umarzanie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 279-288
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
11

Autor:
Tytuł:
Ochrona konsumenta w umowach deweloperskich
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 173-185
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 106-115
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Wpływ dyrektywy ADR oraz rozporządzenia ODR na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 301-313
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
rozdział w monografii