Szczegóły rekorduTytuł:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
153 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 6
1

Tytuł:
Fiscal Consolidation in Hungary in 2010-13 = Konsolidacja fiskalna na Węgrzech w latach 2010-2013
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 43-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/AOC.2015.1303
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
The Importance of Inward Foreign Direct Investment during the Transformation Process in Poland with a Focus on American Investment = Znaczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla procesu transformacji systemowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji amerykańskich
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 103-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/AOC.2015.1306
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Chinese Investment in Ghana = Chińskie inwestycje w Ghanie
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 61-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/AOC.2015.1304
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Kotulewicz Karolina , Kozłowska Małgorzata
Tytuł:
Tourism as the Priority for the Economic Development of Modern Georgia = Turystyka jako priorytet rozwoju gospodarczego współczesnej Gruzji
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 83-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/AOC.2015.1305
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Knowledge - Economy - Society. 7th International Scientific Conference of the Faculty of Management, Cracow University of Economics
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 149-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/AOC.2015.1308
varia
6

Tytuł:
Towards an Integrative Currency Area = Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. . - no 13 (2015) , s. 9-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15678/AOC.2015.1301
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID