Szczegóły rekorduTytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
314 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
monografia
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Sprawozdania finansowe jednostek mikro i jednostek małych jako wyraz dążenia do uproszczenia sprawozdawczości finansowej = The Financial Statement of Micro and Small Units as a Way to Simplify Financial Reporting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 144-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej = Housing Cooperate Equity as the Subject of Financial Reporting and Auditing
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Regulacyjne uwarunkowania współczesnej sprawozdawczości i rewizji finansowej = Regulatory Factors of Modern Financial Reporting and Auditing
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Reporting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 286-294. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Public Sector Accounting System Reform in Lithuania = Reforma systemu rachunkowości sektora publicznego na Litwie
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 295-304. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
7

Autor:
Bek-Gaik Bogusława , Rymkiewicz Bartosz
Tytuł:
Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych = Integrated Reporting in the Practice of Companies Listed on the Polish Stock Exchange
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 60-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
8

Tytuł:
O deregulacji zawodu biegłego rewidenta w Polsce = On the Deregulation of the Profession of Certified Auditor in Poland
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 11-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej = Accounting and the Freedom of movement of Goods, Services, Capital and Persons in the European Union
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 115-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym = Tangible Fixed Assets as a Part of Financial Statements in Polish and International Accounting Law
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 24-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Kierunki zmian w rachunkowości organizacji pozarządowych = Changes in Non-governmental Organisations' Accountancy
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 274-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
12

Autor:
Chłapek Katarzyna , Wawryk-Gawda Ewelina
Tytuł:
Kwantyfikacja ryzyka gospodarczego w wybranych spółkach branży budowlanej z wykorzystaniem modelu klas ryzyka = A Quantification of Economic Risk in Chosen Companies of the Construction Industry Using a Class Risk Model
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 84-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID