Szczegóły rekorduTytuł:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015
Opis fizyczny:
400 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
Uwagi:
Wykaz aktów prawnych
ISBN:
978-83-264-9470-3
monografia
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych
Źródło:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 50-68
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń : wybrane zagadnienia
Źródło:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 83-104
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych
Źródło:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 376-391
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Zmiany w zakresie ujawniania informacji dotyczących wynagrodzenia agentów w projekcie IMD2
Źródło:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 363-375
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków informacyjnych przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość
Źródło:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 271-291
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Ochronne reżimy adresata informacji jako słabszej strony stosunku ubezpieczenia
Źródło:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 36-49
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Wpływ danych medycznych i danych genetycznych na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie
Źródło:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 302-319
Seria:
(Monografie, 1897-4392)
ISBN:
978-83-264-9470-3
rozdział w monografii