Szczegóły rekorduTytuł:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
491 s.: il.
Uwagi:
[odczyt: 22.12.2015], Bibliogr. przy tekstachDostępna w World Wide Web
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
monografia
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Autor:
Krasodomska Joanna , Eisenschmidt Karsten
Tytuł:
Prospective Information in Management Commentary - a Comparison between Germany and Poland = Informacje prospektywne w sprawozdaniu z działalności - porównanie niemieckich i polskich rozwiązań
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Pilot Study of Earnings Management to Achieve Small Positive Earnings Surprises : a Case of mWIG40 Companies Listed at WSE = Pilotażowe badania kształtowania wyników w celu osiągania wartości prognozowanych przez analityków na podstawie spółek indeksu mWIG40
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 477-491. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Prawne uwarunkowania sprawozdawczości w układzie zadaniowym = Legal Conditions of Reporting in Performance Based Budgeting
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 407-416. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
Regulatory Conditions of Cooperative Banks' Financial Reporting in Poland = Regulacyjne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej banków spółdzielczych w Polsce
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 13-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych wyceny akcji spółek giełdowych należących do segmentów 50 plus i 5 plus = Empirical Verification of Valuation Economic and Financial Models in Case of Polish Companies Listed 50 Plus and 5 Plus
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 39-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw = The Role of Derivatives in Reducing the Volatility of Financial Results of Enterprises
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 437-449. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Informative Value of a Comprehensive Income Statement in the Era of Economy Globalization
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 115-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Ethical Dimension of Accountant's Job - Invention or Intention = Etyczny wymiar pracy księgowego - inwencja czy intencja
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 465-475. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
rozdział w monografii