Szczegóły rekorduTytuł:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015
Opis fizyczny:
411 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 6
1

Tytuł:
Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy = Competences to Work with the Information as the Factor in Development of Sectors of Knowledge-based Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 3 (43) (2015) , s. 267-280. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15584/nsawg.2015.3.21
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rola sfery badawczo-rozwojowej w zintegrowanym rozwoju Polski na lata 2014-2020 = The R&D Sector Role in Integrated Development of Poland in 2014-2020
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 3 (43) (2015) , s. 226-238. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15584/nsawg.2015.3.18
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990-2014 = The Personal Car Industry in Poland and its Determinants in the Economic Transformation Period in the Years 1990-2014
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 3 (43) (2015) , s. 239-252. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15584/nsawg.2015.3.19
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rola edukacji akademickiej w integrowaniu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego = The Role of Academic Education in the Integration of Socio-economic Development Processes
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 3 (43) (2015) , s. 25-34. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15584/nsawg.2015.3.2
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi = Labour Productivity as a Measure of Economic Development of Ukraine and Belarus
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 3 (43) (2015) , s. 352-361. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15584/nsawg.2015.3.29
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Etyczne aspekty modernizacji polskiej służby cywilnej w świetle koncepcji "New Public Management" = Ethical Aspects of the Modernization of the Polish Civil Service in the Light of the Concept of New Public Management
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 3 (43) (2015) , s. 186-196. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
10.15584/nsawg.2015.3.15
artykuł w czasopiśmie