Szczegóły rekorduTytuł:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Opis fizyczny:
358 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.,
ISBN:
978-83-942362-1-2
monografia
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Autor:
Tytuł:
Certyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania = Integrated Managament Systems Certification
Źródło:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 135-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Efektywność energetyczna w ocenie jakości produktów wykorzystujących energię (PWE) = Energy Efficiency in the Evaluation of the Qualityof Energy Using Products (EuP)
Źródło:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 61-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Kompetencje auditorów wewnętrznych : próba oceny = Competences of Internal Auditors : Attempt of Assessment
Źródło:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 291-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Młodzi konsumenci a reklamacje - wyniki badań = Young Consumers vs. Product Complaints - Survey Results
Źródło:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 11-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Poprawa efektywności energetycznej jako obszar działań czystych technologii energetycznych = Improvement of Energy Efficiency as an Area of Application of Clean Power Technologies
Źródło:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 29-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu dla zmiennych diagnostycznych o rozkładzie Poissona = Acceptance Cumulative Sum Control Charts for Poisson Diagnostic Variables
Źródło:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 223-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Narzędzia efektywnego zarządzania organizacją - gemba i BMC = The Effective Organization Management Tools - Gemba and BMC
Źródło:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 123-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Narzędzia motywacyjne w procesie zarządzania jakością = Motivational Tools in the Process of Quality Management
Źródło:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 85-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji = Potential and Pro-qualitative Management as a Source of Permanent Success of an Organisation
Źródło:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
rozdział w monografii
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID