Szczegóły rekorduTytuł:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin SA, 2015
Opis fizyczny:
312 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-725-8
monografia
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 49-72
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 176-187
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 134-155
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 87-99
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 110-133
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Rachunkowość organizacji pożytku publicznego w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 34-48
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Specyfika i znaczenie jednostek zainteresowania publicznego w systemie rewizji finansowej - aspekt regulacyjny
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 156-175
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 255-295
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 73-86
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii i w praktyce
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 242-254
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 188-215
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 216-241
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 100-109
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 11-33
ISBN:
978-83-7930-725-8
rozdział w monografii