Szczegóły rekorduTytuł:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
235 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
032/WE-KGAP/01/2013/S/3032
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 18
1

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 7-10
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy w teorii ekonomii
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 27-37 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
3

Tytuł:
Polityka rynku pracy a polityka zatrudnienia
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 38-49 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
4

Tytuł:
Proces polityki rynku pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 50-64 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
5

Tytuł:
Układ prawno-instytucjonalny polityki rynku pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 92-97 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
6

Tytuł:
Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 79-90 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
7

Tytuł:
Polityka zatrudnienia/rynku pracy w Unii Europejskiej
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 72-78 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
8

Tytuł:
Strategie i plany na rzecz zatrudnienia w Polsce
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 98-107 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
9

Tytuł:
Instrumenty i usługi rynku pracy w Polsce
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 108-112 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
10

Tytuł:
Współczesne doświadczenia w zakresie prowadzenia polityki rynku pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 65-70 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
11

Tytuł:
Przedsiębiorczość społeczna a polityka rynku pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 218-235 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
12

Tytuł:
Polityka edukacyjna a rynek pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 124-136 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
13

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo socjalne z pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 137-154 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
14

Tytuł:
Rozwój terytorialny a rynek pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 170-183 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
15

Tytuł:
Finansowanie i efektywność polityki rynku pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 113-122 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
16

Tytuł:
Konkurencyjności gospodarki a polityka rynku pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 184-217 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
17

Autor:
Tytuł:
Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka rynku pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 155-169 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
18

Tytuł:
Modele zarządzania publicznego a typy polityk publicznych rynku pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. (2013) , s. 12-25 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID